КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» ХОР оголошує конкурс на відбір медичного працівника, який буде здійснювати тестування на ВІЛ та маркери вірусних гепатитів В, С під час проведення «Європейського тижня тестування»

Назва позиції: Медичний працівник, який буде здійснювати тестування на ВІЛ та маркери вірусних гепатитів В, С під час проведення «Європейського тижня тестування».

Кількість позицій: 5

Регіони діяльності: Хмельницька область

Період виконання робіт: 23-27 листопада 2020 року

Рівень зайнятості: часткова зайнятість на умовах ЦПХ

Конкурс проводиться для забезпечення проведення «Європейського тижня тестування на ВІЛ та визначення маркерів вірусних гепатитів В та С» у Хмельницькій області.

Метою конкурсу є відбір медичних працівників, які будуть здійснювати тестування на ВІЛ та маркери гепатитів В, С.

Предметом конкурсу є конкурсна заявка/резюме, що супроводжується іншими документами, що підтверджують кваліфікацію та досвід конкурсанта.

Вимоги до кандидата:

■ Вища або середня спеціальна медична освіта;

■ Досвід роботи за фахом не менше 3 років;

■ Володіти достатнім запасом сучасної інформації про ВІЛ-інфекцію, вірусні гепати В, С, їх клінічні прояви та бути обізнаним з новітніми розробками з діагностики та лікування; практичними уміннями та навичками консультування (активне слухання, з’ясування без засудження стверджень пацієнта, сприяння прийняттю рішень, спроможність переконання, організація та участь у рольових іграх тощо); навичками саморегуляції, нейтралізації стресового навантаження, психоемоційного виснаження;

■ Знання чинного законодавства з питань вакцинації та імунопрофілактики, «Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу та вірусним гепатитамна період до 2030 року»;

■ Вміння:

– встановлювати позитивні стосунки з пацієнтом, що базуються на основі довіри, розуміти почуття пацієнта, його проблеми з урахуванням індивідуально-психологічних, вікових, статевих та соціальних особливостей пацієнтів;

– відділяти та переборювати свої особисті почуття, ставлення і упередження від консультаційних взаємостосунків;

– сприяти обізнаності пацієнта та через оцінку власного ризику інфікування сприяти його рішенню щодо зниження цього ризику;

– використовувати зрозумілу для пацієнта мову;

– розпізнавати найбільш поширені психосоціальні та клінічні ускладнення, що пов’язані з інфікуванням ВІЛ та вірусними гепатитами: підвищену тривожність, депресію, нав’язливі ідеї, схильність до самогубства, потребу та пошук можливості помсти тощо;

– тактовно та доброзичливо контактувати з колом осіб, різних за фахом, освітою та способом життя.

■ Знання:

– про особливості (спосіб) життя осіб з груп підвищеного ризику інфікування та вміти тактовно обговорювати з ними інтимні питання, пов’язані з ризиком інфікування, в тому числі фактори мотивації щодо небезпечних моделей поведінки;

– про служби та організації, що надають підтримку ЛЖВ та особам з груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, заклад охорони здоров’я, що здійснює лікування хворих на вірусний гепатит.

■ Не перевищувати свої повноваження під час консультування, не надавати інформацію та рекомендації, що перевищують рівень підготовки та компетентності. У разі відсутності необхідних знань – рекомендувати відповідного фахівця.

Очікувані результати:

Здійснення тестування на ВІЛ та гепатит В, С. Підвищення поінформованості населення про проблеми вірусних гепатитів та можливості отримання безкоштовного лікування.

Особисті якості та навички: особа, яка обіймає цю посаду, має бути дисциплінованою, організованою, уважною до деталей, володіти навичками емпатії, співчуття і розуміння пацієнта, відповідальною, зібраною, із розвиненою моторикою і спритністю рук.

Оплата послуг:

Планується фіксована оплата послуг медичного працівника згідно з укладеною угодою між КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради та медичним працівником, що сплачується після отримання та затвердження акту приймання-передачі наданих послуг та звіту про надані послуги.

Резюме необхідно надати за адресою: м. Хмельницький, вул.Шевченка, 46 (КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я», 2 поверх, приймальня).

Термін подання документів – до 10 листопада 2020 року, реєстрація документів завершується 10 листопада о 12:00.

За результатами відбору резюме успішні кандидати будуть запрошені до участі у співбесіді. У зв’язку з великою кількістю заявок, заклад буде контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.

КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов’язками чи з іншою тривалістю контракту.

Будемо раді співпрацювати!

До переліку новин...