Нормативна база

Форма та порядок подання запиту

Надання публічної інформації КНП “Хмельницький обласний центр громадського здоров’я” Хмельницької обласної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими спсобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • ім’я, прізвище та по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити або вміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • запит від фізичної особи, об’єднань громадян, або від юридичної особи;
  • підпис і дату.

Запит на інформацію, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, може бути поданий:
На поштову адресу: 29000, м.Хмельницький, вул.Шевченка, 46
На електронну адресу: ocgz.khm@gmail.com